Clary Stolte - Overzichtsfoto Galerie van den Berge, 2004

Overzichtsfoto Galerie van den Berge 2004