Clary Stolte - Overzichtsfoto Galerie van den Berge, 2004

MODEL 003 (2006) solotentoonstelling Galerie van den Berge, Nederland
MODEL 003 (2006) soloshow Galerie van den Berge, the Netherlands