Clary Stolte - atelier Amsterdam 2004

MODEL 003 (2006) solotentoonstelling Galerie van den Berge, Nederland
MODEL 003 (2006) solotentoonstelling Galerie van den Berge, the Netherlands